Powered by Agentia de Turism Book and Fly 0723 552 506     |     comenzi@cupoanelastminute.ro

Tel./Fax: +40 21 361 18 95; +40 372 975 975 | Mobil: +40 734 584 124
E-mail: office@book-fly.ro | Website: www.book-fly.ro
Adresa: Sos. Oltenitei, nr. 115, Popesti-Leordeni, Ilfov, 077160
SC Happy Work Center SRL | J23/402/2013 | CUI 31194306
Adresa sediu social: Str. Ion Scortaru, nr. 56C, Popesti-Leordeni, Ilfov 077160

CONTRACT - CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. contract /comanda: din data de 13/03/2015Societatea Comerciala Happy Work Center SRL cu sediul pe Str. Ion Scortaru, nr. 56C, Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, cod postal 077160, telefon 021.361.18.95, fax 021.361.18.95, e-mail office@book-fly.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO 31194306, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/402/2013, titulara a Licentei de Turism nr. 6788/20.06.2014 pentru Agentia de Turism Book & Fly cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 115, polita de asigurare nr. 43055/11.03.2015, emisa de Omniasig Vienna Insurance Grup, reprezentata prin Liviu Mirea, in calitate de General Manager, denumita in continuare AGENTIA

Si

Turistul/ Reprezentantul persoanei juridice:

Nume , adresa , oras , judet/sector , telefon , e-mail , C.I serie , nr. , emisa de la data de , CNP
Calatori:


II. Servicii contractate
/ & Tip camera: & Tip masa: & Tip transport: & nopti in perioada -

III. Pretul total al contractului este EURO si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei si T.V.A-ul.
Daca factura emisa de AGENTIE este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

IV. Drepturile si obligatiile agentiei
1. In cazul in care AGENTIA este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de AGENTIE si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia AGENTIEI de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.
2. AGENTIA poate modifica pretul contractului, in functie de variatia costurilor de transport, redeventelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, AGENTIA va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau AGENTIA constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, respectiv serviciile oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice (cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la AGENTIE, ci de la agentii locale).
5. AGENTIA este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) atunci cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor se datoreaza turistului;
b) atuncicand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc.). AGENTIA nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului, urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate.
6. AGENTIA informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.
7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii.
Preturile la excursiile optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si, dupa caz, ghid local.
Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax. La un numar mai mic de participanti creste proportional.

V. Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul (daca este posibil), unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris AGENTIA cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz AGENTIA reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza si incheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a costurilor suplimentare posibile (taxa viza, bilet avion etc.) aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul sejururilor de odihna si/ sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor (de ex. in Romania check-in-ul se face la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica.
2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (atunci cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling, Costa Crociere, Royal Caribeean etc.).
3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre AGENTIE a sumelor platite.
4. Turistul este obligat sa comunice AGENTIEI, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV, pct. 2, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.1. In cazul in care turistul reziliaza contractul la termen, fara penalizari sau AGENTIA anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de AGENTIE, cu rambursarea diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati (cu exceptia situatiilor de forta majora, in care AGENTIA este exonerata de raspundere si nu are obligatia rambursarii contravalorii excursiilor).
4.2. In toate cazurile mentionate turistul poate sa solicite AGENTIEI si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar AGENTIA a informat turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forta majora, definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstante imprevizibile independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
4.3. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. AGENTIA va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau în parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca AGENTIA pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la AGENTIE in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat (sunt taxe locale).
7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/ sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, AGENTIA recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.
9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care turistul, fara culpa din partea AGENTIEI, renunta la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza AGENTIEI penalizari dupa cum urmeaza:
a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 20-29 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 10-19 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 4-9 zile inainte de data plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic sau egal cu 3 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/ confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere - Royal Caribbean, Costa Crociere etc. - , destinatii exotice).
In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel:
- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in programul turistic si brosura (daca este cazul);
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in programul turistic;
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on-line (ex: Dertour, Amadeus - conditiile IATA, Schmetterling etc.);
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc.), conditiile specifice mentionate in programul turistic furnizat si brosura (daca este cazul).
2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de AGENTIE prestatorilor directi, precum si comisionul AGENTIEI.
3. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand AGENTIA.
4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele personale in regula sau daca nu i se permite iesirea din tara de catre politia de frontiera.
5. Pentru a renunta la pachetul de servicii turistice trebuie formulata in scris o cerere si depusa avand numar de inregistrare la AGENTIA la care s-au achitat serviciile.
6. AGENTIA va acorda despagubiri in functie de gradul dovedit de nerespectare a obligatiilor din contract.

VII. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice prestate de AGENTIE, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat AGENTIEI, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat AGENTIA, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul AGENTIEI o reclamatie in scris, inregistrata, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. AGENTIA urmeaza ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului, in scris, raspunsul.

VIII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului AGENTIEI, la Omniasig Vienna Insurance Grup, adresa Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, Bucuresti, tel. 021.405.74.20, fax 021.311.44.90. AGENTIA recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora.

IX. Documentele ce constituie anexa la contract sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna – tratament, biletul de excursie, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

X. Dispozitii finale:
1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631 /2001, cu modificarile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.
4. "Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prelucram datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastra personale, intelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitarii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si in cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."

Agentia Book & Fly

Nume agent:
Patrascu Catalina

Semnatura,

Turistul

Nume si prenume:
.........................

Semnatura,

Te rugam sa introduci adresa ta de e-mail pentru a tine pasul cu toate superofertele noastre!